Retrăiri

Semne de pământ în părul istoriei

ce bea la masa noastră.

 

Prietenii nădușesc nostalgii

în fiecare pahar;

zimbrii vărsați în copii târzii.

 

Viața –

– recitirea cărților din adolescență.

 

Respirația presupune curaj;

murim așa cum am trăit.